Revision – et vigtigt element i virksomheden

Når du har en virksomhed, er der ingen tvivl om at revision er en økonomisk del af virksomheden, der skal være styr på. Der findes en lang række af regler, krav og muligheder for revision som du skal have styr på. Ønsker du ikke selv at have dette, er der heldigvis mulighed for at finde en revisor, som kan hjælpe med det, og sørge for at den revision, der bliver lavet i din virksomhed, lever op til alle gældende regler og krav på området.

Hvad er revision

Der er mange regnskabsmæssige udtryk, og revision er endnu et af dem. Er du ikke sikker på hvad det betyder, har du mulighed for at finde ud af det her, hvor der kommer en overordnet beskrivelse af det, som du kan bruge i din virksomhed.

Kort fortalt er en revision en gennemgang af årsregnskabet, der skal give et retvisende billede af, at de tal der står i årsregnskabet også har hold i virkeligheden. En revisor skal ved at lave en lang række af stikprøvekontroller sikre, at de oplysninger og tal der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet er korrekte.

Det kan være gennemgang af et fysisk varelager, for at sikre, at de tal der står oplyst i årsregnskabet er de rigtige. Det kan også være en gennemgang af de penge som årsregnskabet oplyser står på kontoen, også står på kontoen. Er revisor ikke enig i, at de oplysninger der er givet i årsregnskabet overholder reglerne og giver et retvisende billede, skal revisoren gøre opmærksom på det i regnskabet.

Hvornår skal du have revision af din virksomhed

Det er ikke alle virksomheder, der skal have revision, for der er en række muligheder for at fravælge det. Der skal opfyldes en række betingelser for, at din virksomhed kan fravælge revision, og det er følgende:

 • Der skal i 2 regnskabsår i træk ikke overskrides de 2 af de 3 følgende ting på den dag balancen gøres op.
 • En balancesum på 4 millioner kr.
 • En nettoomsætning på 8 millioner kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Der er faktisk mange mindre virksomheder, der ikke har styr på dette, og det er vigtigt for din virksomhed at have styr på økonomien, så er det også vigtigt at have styr på dette element. Har du en god revisor, som hjælper med selve regnskabsdelen, vil der automatisk være styr på denne del også.

Når du vælger fravalg af revision, er det meget vigtigt at overstående bliver overholdt, for gør det ikke det, skal årsrapporten som revisoren har lavet sendes til revurdering, og så kan der skatteteknisk ske en lang række af ting. Vær derfor sikker på, om din virksomhed skal have revision eller ej – find ud ad det med din revisor, som skal have 100% styr på det.

Hvad skal der være med i en revision af virksomheden

Når der laves en revision af virksomheden er det for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at der ikke er væsentlige fejl i det afleverede regnskab. Ydermere er det også for at konkludere om det afleverede regnskab giver det rigtige bilede af virksomhedens aktiver og passiver, hvor stor overskuddet er og hvordan det økonomisk står til i virksomheden.

Overordnet indeholder en revision af din virksomhed følgende ting, som virksomheden skal have styr på:

 • Oplysningerne i regnskabet er lavet i overensstemmelse med lovens krav
 • At transaktioner er foretaget i den periode som regnskabet vedrører. Det kan være et salg af en vare, hvor salget er foregået i regnskabsperioden. Her skal salget indgå i regnskabet, også selv om pengene for varen først betales efter regnskabsperioden.
 • At alle faktura er reelle og har fundet sted. Det er alle økonomiske transaktioner, der her er tale om. Det betyder både de faktura du har fået af leverandører og betalt og de faktura du selv har udstedet og fået betaling for.
 • At alle aktiver og passiver er sat til den rigtige eller retvisende værdi. Det kan være værdien af et varelager eller en bil – her går revisor ind og vurderer om de forskellige ting er værdisat rigtigt.
 • At de aktiver og passiver som står i regnskabet, rent faktisk også tilhører virksomheden.
 • At de aktiver og passiver som er opgivet i årsregnskabet er faktiske aktiver og passiver. Det betyder at det overskud og den gæld, der må være i virksomheden er et reel overskud og en reel ”gæld”. Det vil sige at de forskellige aktiver og passiver skal være eksisterende.

Når disse ting er gennemgået og fundet tilfredsstillende for din virksomhed, betyder det også at revisionen er lavet, og du har efterfølgende et revideret regnskab. Det kan være med til at give ekstra troværdighed i banken og overfor eventuelle samarbejdspartnere.

Når du har en enkeltmandsvirksomhed er det ikke lovpligtigt at få lavet revision, dog kan det være en fordel, når du gerne vil investere og have mulighed for at udvikle virksomheden. Derfor er det vigtigt altid at overveje om en revisor skal lave en revision af dit årsregnskab.

Hvad kan en revision betyde for dit regnskab

Når du vælger at få lavet en revision af dit regnskab, kan der faktisk være en stor forskel på det regnskab, der er lavet før revisionen og hvordan det ser ud efterfølgende. Der er blevet lavet en undersøgelse hvor revisorer har svaret tilbage, som viser hvilke fejl der typisk bliver fundet, når der bliver lavet en revision. Link til undersøgelse

 1. Bogføringsfejl i 69.8% af regnskaberne
 2. Fejlfortolkning af regnskabspraksis og regler i 53.8% af regnskaberne
 3. Fejl ved klassifikation af regnskabsposter i 45.5% af regnskaberne
 4. Beregningsmæssige fejl i 38.5% af regnskaberne
 5. Undervurdering af gæld og hensættelse i 22.5% af regnskaberne

Der er ingen tvivl om at en revisor kan hjælpe dig med dit regnskab, og være med til at gøre en stor forskel. Det kan tydeligt ses på de ovenstående tal, og derfor er det også yderst vigtigt at få lavet en revision af regnskabet, så du altid står stærkest muligt økonomisk.

Vær sikker – få altid lavet en revision af dit regnskab – det betaler sig hver gang.

-regnskabsguiden 2014 med senere ændringer.

Disclaimer: Redaktionen har hverken jurister eller revisorer og kan ikke stilles til regnskab for rigtigheden af oplysningerne i artiklen.