Stiftelse af ApS – en seriøs selskabsform

Der er mulighed for at oprette flere former for virksomheder, og har du bestemt dig for at en personlig ejet virksomhed ikke er det rigtige, er det for mange ApS der er den rigtige selskabsform. ApS står for Anpartsselskab, og er både muligt at drive alene eller med flere andre medejere.

Det er en form, hvor der også begynder at komme andre måde at hæfte på, der er startkapital, og rent skattemæssigt, er der også en lang række af ting du skal have styr på. Når du vælger at starte en virksomhed som et ApS, er der altså langt flere overvejelser at gøre sig, end der er i forhold til at starte en personligt ejet virksomhed.

Vil du gerne være sikker på, at det er det rigtige at gøre, vil du have mulighed for at finde ud af en lang række af ting vedrørende et ApS og vil du vide hvordan du opretter et ApS, og hvornår du skal gøre det, kan du læse med lige her. Det kan jo være du finder ud af, at det er helt rigtigt at starte et Aps allerede i dag.

Hvad betyder det at have en virksomhed som et ApS

Når du har en virksomhed som et Aps, er der en række af ting du skal være opmærksom på, og i forhold til at have en personligt ejet virksomhed, er der langt flere ting rent regnskabsmæssigt og hæftelsesmæssigt, der skal være styr på.

Du har mulighed for at være eneejer i et ApS, og du har også mulighed for at have medejere. Det behøver ikke udelukkende at være fysiske personer, det kan også være andre selskaber, så som andre ApS og aktieselskaber, der har anpart i virksomheden. Når der skal startes et ApS, skal der også være en startkapital, og her har det betydning i forhold til andel i ejerskab, hvor stor en startkapital du kommer med.

Startkapitalen – her starter du

Når beslutningen om et ApS er taget, skal der stilles en startkapital til rådighed. Der skal indskydes mindst 40.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier end kontanter. Andre værdier end kontanter kan være en virksomhed, du hidtil har drevet som enkeltmandsvirksomhed, en produktionsmaskine eller et patent, for blot at nævne nogle eksempler.

Det er altså nødvendigt med en eller anden form for startkapital, når du gerne vil starte et ApS – og derfor kan der ofte være fornuft i at starte en personlig ejet virksomhed, hvor du så senere kan overgå til at være et ApS. Hvad angår selve opstarten af et ApS, er der også en række forskellige papirer mv. Der skal laves.

Start af et ApS

Når du starter et Aps, skal der laves et stiftelsesdokument, og vedtægter. Er en del af selskabskapitalen andet end kontanter, skal der også laves en vurderingsberetning, så der er styr på hvor stor en sum af startkapitalen, som er andet end kontanter. Der er mulighed for at starte et ApS online, eller ved at indsende en blanket til erhvervsstyrelsen. Vil du være sikker på at alt er lavet rigtigt, vil det være en god idé at modtage professionel rådgivning i forbindelse med oprettelsen af et ApS.

Når du starter og driver en virksomhed sammen med andre personer, er det vigtigt at i allerede fra starten af et ApS laver en ejeraftale. Den beskriver de interne spilleregler indbyrdes i mellem ejerne. Det kan være en aftale om gensidig forkøbsret af hinandens ejerandele, det kan være forbud mod at drive konkurrerende virksomhed osv.

Skat og hæftelse i et ApS

I et anpartsselskab fungerer beskatningen meget anderledes end i en personlig ejet virksomhed. Beskatningen foregår i virksomheden og ikke ved ejeren, som det er tifældet med en enkeltmandsvirksomhed. Når du har et ApS skal der betales selskabsskat af indkomsten i forhold til de gældende selskabsskatteregler. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du som andre ansatte også betale A-skat og AM-bidrag. Er der mulighed for at få udbetalt udbytte af din ejerandel i selskabet, skal du også betale udbytteskat.

En anden meget væsentlig ting i forhold til skiftet fra personlig ejet virksomhed til et Aps, er måden at hæfte på. Der er ikke nogen af ejerne som hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Ejernes hæftelse er begrænset til den selskabskapital, de har skudt ind i selskabet.

Regnskab – det skal til når du har et ApS

Når du har et ApS, er der en række regnskabsmæssige ting, som skal overholdes, for et ApS skal bogføre efter bogføringsloven og udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven. Her skal der så en revisor med en ind i billedet, enten en registreret eller statsautoriseret revisor. Der er dog visse ting, der kan gøre, at din virksomhed ikke skal det alligevel. Det har noget at gøre med virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede at gøre.

ApS – det næste skridt for den personlig ejede virksomhed

Når du har været i gang med en personlig ejet virksomhed, og gerne vil tage den til det næste skridt, er der ofte mulighed for at gøre det med et ApS. Det kan blot være et step på vej imod at blive et A/S – hvor den brede befolkning også har mulighed for at være ejere af virksomheden.

Vil du fusionere med en anden virksomhed, og sørge for at arbejde dig fremad og blive dygtigere på dit felt, er der også mulighed for at gøre det med et ApS. Her kan i så blive 2 ejere, der deler selskabet imellem jer, og derved også sprede risikoen mere ud, og samtidig forhøje chancen for større succes.

Start allerede planlægningen i dag

Der kan være mange grunde til at starte et ApS, og de fleste af dem har du allerede fået løbende igennem denne artikel. Nu er det op til dig at finde ud af, om det næste step i virksomheden skal være at lave det om til et ApS.

Du har mulighed for at gøre det online, eller ved at sende en blanket ind til Erhvervsstyrelsen – kom i gang lige her.

-regnskabsguiden 2022.

Disclaimer: Siden er gennemgået af Frie Selvstændiges jurister, men vi opfordrer til at man søger professionel rådgivning fra advokat eller revisor.